DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PaVěda 1 – Stanice přírodovědců (4 - 7 let)

PaVěda (Parádní věda) má za cíl rozšířit teoretické vědomosti a praktické zkušenosti spojené s přírodními vědami (biologie, fyzika, chemie) a základními technickými obory. Malí vědci se zde seznámí s používáním laboratorní techniky a osvojí si základní technologické postupy při práci v laboratoři. Naučí se dodržovat základní bezpečnostní postupy k ochraně zdraví svého i zdraví ostatních členů vědeckého týmu. Seznámí se se zákonitostmi v přírodovědných oborech biologie a chemie a vše si hned v praxi vyzkouší.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
ČT 15:00-15:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Psa a kočky

Lektoři

Hakenová Kristina

Podobné