DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír - Veronika Macounová (7 - 18 let)


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 1900 / 2300 Kč


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři