DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Kollárova - Převod - klub - Míčovky (3 - 6 let)


Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  200 Kč
Cena za pol.:      100 / 100 Kč
PO 14:45-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8

Lektoři