DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Kytara II. - ZŠ Českomalínká (6 - 9 let)

Skupinová výuka hry na kytaru pro začátečníky. Skupina pro maximálně 3 děti.
Vybavení:  Vlastní nástroj

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  4000 Kč
Cena za pol.:      2100 / 2100 Kč
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

ZŠ Emy Destinnové, Praha 6

Lektoři

Podobné

Ukulele - ZŠ Českomalínská - začát.
Kytara - děti 3 / obsazen
Kytara - mírně pokr.(2.rok) - IVETA, st.
Ukulele - děti 2
Zobcová flétna - pondělí
Bicí - děti 1 / obsazen
Kytara - skupinová výuka - začátečníci
Zpěv - děti 2 / obsazen
Africké djembe - děti
Bicí - děti 2