DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - ateliér 7 (čt) (13 - 26 let)

Zaměření na tvůrčí fotografii (krajina, portrét, zátiší, nefigurativní fotografie, inscenace, subjektivní dokument, intermediální přesahy). Práce s tradičními i stylizačními formami v rámci technologie digitální i analogové. Ateliérová cvičení, PC editory, fotolaboratoř, teorie a historie fotografie (včetně širších souvislostí), konzultace. Vedení k autorské tvorbě a prezentaci. Klíčové kompetence: Dovednost pracovat s fotografií jako s vyjadřovacím a komunikačním prostředkem. Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi. Tvořivost, schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Fotoaparát

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje:  Fotomateriál, ateliér, fotokomory
ČT 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři