DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Ateliér prostorové tvorby (pá 2) (6 - 15 let)

Práce v různých technikách, od keramické hlíny, papír až po drátěný materiál. Dílny v ateliéru i instalace v plenéru. Začínáme se všemi věkovými kategoriemi tak, že dětem umožníme co největší experimentaci s hmotou. Klademe důraz na spontánní projev. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, schopnost hovořit na veřejnosti, umění pozorně naslouchat. Dovednost přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem, převzít odpovědnost za rozhodnutí. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Vhodné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  5500 Kč
Cena za pol.:      2900 / 2900 Kč
Cena zahrnuje: Výtvarný materiál
PÁ 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Kurz šití na stroji pro děti (pá)
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
ZŠ LN - Keramika / 4.-9. tř. / čt/obs
Ateliér textilní tvorby II
Architektura a design
Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
Keramika-dospěl/točení na kruhu 1/čt/obs
Výtvarný ateliér (pá 2)
Plastikoví modeláři (po)