DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Ateliér prostorové tvorby (pá 2) (6 - 15 let)

Práce v různých technikách, od keramické hlíny, papír až po drátěný materiál. Dílny v ateliéru i instalace v plenéru. Začínáme se všemi věkovými kategoriemi tak, že dětem umožníme co největší experimentaci s hmotou. Klademe důraz na spontánní projev. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, schopnost hovořit na veřejnosti, umění pozorně naslouchat. Dovednost přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem, převzít odpovědnost za rozhodnutí. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Vhodné oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  5500 Kč
Cena za pol.:      2900 / 2900 Kč
Cena zahrnuje: Výtvarný materiál
PÁ 17:00-19:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (út 1)
Keramika-dospěl/točení na kruhu 2/čt/obs
ZŠ Chmelnice - Keramika 4 / čtvrtek
ZŠ Chvaly - Keramika 1
Keramika - dospělí 3 / středa dopoledne
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Keramika (čt 14.30)
ZŠ LN - Tvorba bižuterie
Výtvarný ateliér 2 /středa / obs.