DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Ateliér prostorové tvorby (út 1) (5 - 20 let)

Práce v různých technikách, od keramické hlíny, papír až po drátěný materiál. Dílny v ateliéru i instalace v plenéru. Začínáme se všemi věkovými kategoriemi tak, že dětem umožníme co největší experimentaci s hmotou. Klademe důraz na spontánní projev. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, schopnost hovořit na veřejnosti, umění pozorně naslouchat. Dovednost přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem, převzít odpovědnost za rozhodnutí. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.
Vybavení:  Vhodné oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  5500 Kč
Cena za pol.:      2900 / 2900 Kč
Cena zahrnuje: Výtvarný materiál
ÚT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (st 2)
Keramika - starší děti 2 / středa
ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek
Kurz šití na stroji pro děti (pá)
Výtvarný ateliér (pá 2)
Výtvarně-řemeslná dílna II (ST)
Výtvarný ateliér 2 /středa / obs.
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
Keramika (po 14.30)