DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Ateliér textilní tvorby II (11 - 16 let)

Obsahem kurzu je vedení dětí k aktivnímu zkoumání textilní tvorby. Budou inspirovány k hledání nápadů a jejich individuálnímu vyjádření různými výtvarnými prostředky, osobně prozkoumají barvy, textilní materiály, typy oděvů, střihů a oděvních doplňků. Budou motivováni k hledání inspiračních zdrojů, k vytváření deníků, sbírek a individuálnímu vyjádření svých kreativních nápadů pomocí kresby, malby, textilní koláže a prostorové tvorby. Součástí kurzů je samozřejmě také vyrábění módních doplňků, jako jsou šperky, části oděvů, tašky, nebo třeba masky.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3200 Kč
Cena za pol.:      1700 / 1700 Kč
ÚT 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Modrá vlaštovka (přízemí)

Lektoři

Podobné

Šití 2 - začátečníci / středa / obsazeno
Keramika - dospělí 1 / pondělí / obsazen
Tvoříme divadlo
Sochařství a prostorová tvorba -děti/obs
Keramika -dospělí /točení na kruhu 3/ út
Ateliér prostorové tvorby (pá 2)
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Kurz šití na stroji pro dospělé (po)
Kresba, malba, grafika 2 -dospělí/středa
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2