DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Modelářská přípravka (st) (5 - 7 let)

Široké spektrum modelářských činností, papírové skládačky, balzová házedla, jízdy na autodráze, stavebnice...


Vybavení:  Pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2600 Kč
Cena za pol.: 1400 / 1400 Kč
Cena zahrnuje:  Pomůcky, materiál
ST 14:00-15:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Keramika – dospělí / točení na kruhu 1 / čt
ZŠ Chvaly - Keramika 1
Výtvarný ateliér (út 1)
Ateliér textilní tvorby I
Výtvarně-řemeslná dílna II (ST)
ZŠ LN – Vaření / 2.–5. tř.
Keramika (po 14.30)
Keramika (st 14.30)
Šití 3 / pátek
Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út I