DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Fotoklub Líheň - Alternativní techniky (13 - 90 let)

Práce s různými fotografickými technikami v rámci analogové fotografie, jako je například kyanotypie, sabbatier, reliéf, filtry atd. Fotografování historickými přístroji, včetně Camery obscury. K dispozici jsou 2 fotolaboratoře.
Vybavení:  Pracovní oděv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3800 Kč
Cena za pol.:      2100 / 2100 Kč
Cena zahrnuje: Zákl. fotomat. a chemikálie
ÚT 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Fotoklub Líheň - fotolaboratoř (suterén)

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 3 (út)
Zvuk a sound art
Fotoklub Líheň - ateliér 2 (po)
Filmová a intermediální tvorba I.
Fotoklub Líheň - Analogová fotografie
Photoshop
Fotoklub Líheň - ateliér 1 (po)
Filmová a intermediální tvorba II.
Fotoklub Líheň - ateliér 4 (út)