DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Keramika (po 16.30) (7 - 18 let)

Keramické vytváření (z válečků, plátů, na hrnčířském kruhu), sochařské modelování (sochy zvířat a lidí, reliéfy, volná plastika, portréty, práce s glazurami a se sádrou, prostor pro experimenty).

 


Vybavení:  Pracovní oděv - zástěra

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3000 Kč
Cena za pol.:      1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje: V ceně: materiál, ped. vedení
PO 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Klub Klamovka - Praha 5

Lektoři

Podobné

Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
ZŠ Chvaly - Výtvarník
Keramika (po 14.30)
Sochařství a prostorová tvorba -děti/obs
Keramika - starší děti 2 / středa
Ateliér prostorové tvorby (út 1)
Výtvarný ateliér (út 2)
Výtvarně-řemeslná dílna II (ST)
ZŠ Chmelnice - Keramika 1 / středa
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa