DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Kytara – začáteč. (skup. výuka) – IVETA, pondělí (10 - 15 let)

Výuka doprovodné (akordové) hry pro začátečníky – základní akordy a rytmy, jednoduché písničky, orientace v textu a akordovém záznamu.

Pro děti od 10 let.

Max. 5 dětí ve skupině, lekce 60 minut


Vybavení:  Vlastní akust. kytara, el. ladička, psací potřeby

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  2700 Kč
Cena za pol.:      1450 / 1450 Kč
PO 15:45-16:45


Adresa a kontakt

Klub Klamovka, Praha 5

Lektoři

Podobné

Housle - děti 1
Bicí - děti 2
Populární zpěv
Zpěv - děti 1 / obsazen
ZŠ LN - Kytara - sk. výuka / mírně pokr.
Klavír - GABRIELA
Ukulele pro dva / obsazen
Kytara - indiv. výuka - Bureš
Africké djembe - děti
Ukulele - skupinová výuka