DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Balet / pokročilí (8 - 12 let)

Tento kroužek navazuje na kroužek základy baletu, kde se děti naučily základním technikám a termínům, naučily se správnému držení těla a práci s hudbou. Podmínkou pro přihlášení do tohoto kurzu je absolvování minimálně jednoho roku baletní průpravy. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  1800 Kč
Cena za pol.:      1000 / 1000 Kč
ST 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Pohybové studio (přízemí)

Lektoři

Podobné

Street dance 1
Disco dance 2
Street dance 2
Akrobacie pro děti
MJ studio - soubor 3
Aerobik
Moderní tanec - děti
Taneční soubor - Impuls, baby
Break dance
Taneční soubor - Luas I., irské tance