DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Geologie a mineralogie (12 - 26 let)

Práce v klubovně i v terénu, exkurze do geologických lokalit a zpracování nalezených vzorků. Návštěvy muzeí apod.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  2990 Kč
Cena za pol.:      1700 / 1700 Kč
ČT 17:00-18:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Dinosaura

Lektoři

Coufalová Vlasta

Podobné

Biologie pro SŠ 2
Turistický oddíl - Tuláci
Akvaristika
Akvaristika a teraristika
Mladý debrujár / obsazeno
Entomologie
Poznávání přírody
Zahradnický kroužek pro starší
Akvaristika a chovatelství
Biologie pro SŠ 1