DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Míčové hry / Kollárova / obsazen (3 - 7 let)

Hra patří mezi nejpřirozenější činnosti dětí, je neodmyslitelnou součástí dětského světa a také tím nejlepším a nevýznamnějším výchovným prostředkem. Hra přináší radost, slouží k učení a poznávání. Dítě se ve hře učí, prohlubuje paměť, myšlení, řeč, zdokonaluje své pohybové dovednosti apod. Prostřednictvím hry poznává dítě život a vytváří si k němu vztah. V duchu těchto principů je koncipován i kroužek Míčových her pro děti předškolního věku. Je zaměřen na zvládnutí základů pohybových her s míčem i bez něj, prostorové orientace, užívání různého náčiní, zvládání rolí ve skupině aj. Cílem kroužku je také rozvoj sebekontroly, komunikačních dovedností dětí i podpora soutěživosti v duchu fair play.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ÚT 16:30-17:30


Adresa a kontakt

VOŠE Kollárova 5, Praha 8

Lektoři

Podobné

ZŠ P. Strozziho – Míč. hry pro nejmenší 2
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
ZŠ Chmelnice - Sport. hry/1.-2. tř./út
ZŠ P. Strozziho - Florbal / mladší žáci
Lezení a lanové aktivity 1 / volná místa
ZŠ LN - In-line brusle/začátečníci
ZŠ Chvaly - Jóga
Stolní tenis
Atletika - dorost
Vodácko-turistický oddíl - Vydry