DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Moderní tanec - děti (8 - 15 let)

Velký význam u moderního tance hraje hlavně výraz a schopnost komunikovat skrze pohyb s divákem. Za pomoci hudby lze tak vytvořit celkovou atmosféru tanečního čísla. Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho. Více informací na www.karlinskespektrum.cz/ostatni.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 1800 Kč
Cena za pol.: 1000 / 1000 Kč
ÚT 15:30-16:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Spektrum (1. patro)

Lektoři

Podobné

Taneční soubor - Impuls, baby
Akrobacie pro děti
Street dance 2
MJ studio – soubor 3
Street dance 1
Disco dance 2
Aerobik
Break dance
Balet / pokročilí
Taneční soubor - Luas I., irské tance