DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti 2 (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
MgA. Daniel Chudovský (*1991) je česko-slovenský hudební skladatel a klavírista profilující se na poli soudobé artificiální hudby. Do styku s hudbou se dostal jako osmiletý, když se jako autodidakt věnoval varhanní a chrámové hudbě. O pár let později začal studovat na Základní umělecké škole v Lipt. Hrádku (SR) obor akordeon, později zpěv. Jako 15letý začal studovat na konzervatoři v Žilině. Zde studoval obor operní zpěv a obor klavír. Od roku 2006 paralelně studoval i skladbu.
Rok 2010 znamenal přijetí na Hudební a taneční fakultu AMU v Praze, do skladatelské třídy prof. Ivana Kurze a klavírní třídy prof. Hanuše Bartoně. Od roku 2012 úzce spolupracuje se Společnostní Z. Fibicha a autorsky se podílí na Mezinárodním festivalu koncertního melodramu v Praze. Jeho kompozice uvedly přední české orchestry jako Komorní filharmonie Pardubice, Moravská filharmonie Olomouc, Orchestr Quattro či Plzeňská filharmonie. Chudovského tvorba se stala také součástí festivalů jako je Melos Étos, International Prague Shakuhachi festival, Orebro Contemporary Music Festival, Odkrývání židovských archivů či Noc kostelů v České republice i na Slovensku. V roce 2015 absolvoval pražskou HAMU skladbou Vesica Piscis pro smíšený sbor a symfonický orchestr. V roce 2015 popsal vlastní teoretickou explikaci mikrointervalové hudby (Autorská východiska pro uplatnění mikrotonality, 2015), kde popisuje tzv. centrální reaplikaci, jakožto novou tvůrčí estetiku vlastních kompozic. Od roku 2014 je také členem Umělecké besedy. V roce 2015 získal zvláštní cenu a prémii Nadace Leoše Janáčk. Daniel Chudovský působí také jako klavírista a interpretačně se podílí na premiérách soudobé hudby. V roce 2016 se stal společně s Kristínou Mihalovou absolutním vítězem Mezinárodní soutěže v interpretaci melodramu, taktéž získal zvláštní cenu za novinku v oblasti melodramu za skladbu "Smilstvo".
Od roku 2016 působí jako klavírista mnoha komorních ansámblů, zejména v České republice a v Belgii. Působí jako interní doktorand na katedře skladby HAMU pod vedením prof. Ivana Kurze. Ve svém volném čase se věnuje editorské a notografické činnosti.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 13:00-18:00
ST 13:00-20:00
ČT 13:00-20:00
PÁ 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Věž (3. patro)

Lektoři

Podobné