DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Kytara - děti 1 / obsazen (6 - 18 let)

Výuka kytary klasické (španělka), akustické i elektrické. Díky znalostem vývojové psychologie, psychologie hudební a psychologie osobnosti je důraz kladen na individualitu vyučovaného, a sice s přihlédnutím ke schopnostem a aktuálnímu vývoji a zralosti. V mimořádných případech jsou proto přijímány i děti v předškolním věku. Žákům jsou vštěpovány základy hry na kytaru v souladu s běžnými i alternativními osnovami výuky. Mírně, středně a více pokročilí jedinci se později specializují a osvojují si jednotlivé techniky hry specifické pro ten či onen žánr, styl a zaměření. Program výuky je koncipován jako moderní, pružně a dynamicky se vyvíjející proces, který reflektuje přání, možnosti a schopnosti každého z žáků. V kurzech se naučíte hrát na kytaru z not, ale i bez nich. Pochopíte harmonii, seznámíte se s akordy, s jejich stavbou či zápisem a použitím. Zahrajete si své oblíbené písně, doprovodíte svůj vlastní zpěv a problém nebude ani třeba s populárními písněmi. Pokročilí žáci a studenti se mohou seznamovat také s improvizací.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  5800 Kč
Cena za pol.:      3000 / 3000 Kč
ÚT 13:00-19:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Kancelář - zástupce ředitele KS (3. patro)

Lektoři

Podobné

Kytara - děti 4 / obsazen
Klavír - děti 3 / obsazen
Klavír - děti 1 / obsazen
Kytara - sk. výuka / začátečníci
Klavír a keyboard - děti
Housle - děti 1
Kytara - děti 3 / obsazen
Kytara - děti 2
Klavír - děti 2 / obsazen