DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Angličtina pro nejmenší / obsazeno (4 - 7 let)

Jedná se o kroužek pro děti předškolního věku, ve kterém se seznámí s cizím jazykem a kulturou. Hodiny jsou vedeny tematicky a před samotným učením se děti dozvídají různé odlišnosti od tuzemských zvyků. Pomocí podnětných otázek, her, pohybových aktivit a omalovánek je rozvíjena kreativita, samostatnost a vyjadřovací schopnosti dětí.

Každému dítěti se dostane individuální péče podle jeho schopnosti učení se. Lektorka využívá různých postupů v přístupu k vzdělávání jednotlivých dětí vzhledem k jejich různým povahovým rysům. Kroužek dále rozvíjí schopnost sociální interakce a posiluje etické a morální zásady, což je výhodou pro pozdější studium na základní škole. Angličtina pro nejmenší je zaměřena především na výuku nejdůležitějších slovíček, výslovnost a rozvoj slovní zásoby.

Zajistíme převod dětí ze ZŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ Petra Strozziho.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  1800 Kč
Cena za pol.:      1000 / 1000 Kč
ST 15:30-16:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)

Lektoři

Podobné

Převod - Klub 2b / úterý / 15-16 h
Převod - Klub 3b / středa / 15-16 h
Převod - Klub 4b / čtvrtek / 15-16 h
Převod - Klub 1a / pondělí / 13-14 h
Převod - Klub 1b / pondělí / 15-16 h
Převod - Klub 4a / čtvrtek / 13-14 h