DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Keramika - mladší děti 2 / středa (6 - 10 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny).

V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.

Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  2800 Kč
Cena za pol.:      1500 / 1500 Kč
ST 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)

Lektoři

Podobné

Halloween v Karlínském Spektru
Sochařství a prostorová tvorba -děti/obs
Pastelka 1 / úterý
oteVŘENÍ
Keramika - mladší děti 1 / pondělí
Zastávka volný čas 2017 Karlínské nám.
Pastelka 3 / čtvrtek
Nedělní výtvarné odpoledne
Pastelka 2 / středa