DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Keramika – dospělí 1 / pondělí (16 - 99 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny).

V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.

Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3800 Kč
Cena za pol.: 2000 / 2000 Kč
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)

Lektoři

Podobné

Šití 2 – začátečníci / středa
Portrétní a figurální kresba
Keramika - dospělí / modelování 2 /čt
Keramika - dospělí / modelování 3/ út
Šití 3 / pátek
Keramika - dospělí 3 / středa dopoledne
Keramika – dospělí / točení na kruhu 1 / čt
Keramika – dospělí / modelování 1 / čt
Keramika -dospělí /točení na kruhu 3/ út
Kresba, malba, grafika 1 – dospělí /úterý