DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Keramika - dospělí 1 / pondělí / obsazen (16 - 99 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny).

V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.

Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.

V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3800 Kč
Cena za pol.:      2000 / 2000 Kč
PO 17:30-19:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)

Lektoři

Podobné

Kresba, malba, grafika 2 -dospělí/středa
Keramika - dospělí / modelování 2 /čt
Keramika-dospěl/točení na kruhu 2/čt/obs
Keramika - dospělí 2 / středa / obsazen
Šití 3 / pátek
Keramika - dospělí / modelování 3/ út
Portrétní a figurální kresba
Keramika - dospělí / modelování 1/čt/obs
Architektura - přípravný kurz na VŠ
Kresba, malba, grafika 1- dospělí /úterý