DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Keramika - starší děti 1 / pondělí (10 - 16 let)

Kurz je určen pro žáky druhého stupně, kteří mají alespoň základní zkušenosti v práci s keramickou hlínou. Účastnící jsou vedeni k používání náročnějších modelovacích technik a zkoušení jejich různých kombinací. Témata prací jsou rozložena i do několika lekcí. Důraz je kladen na tvořivé přemýšlení a samostatnou práci na vlastních výrobcích, na rozvíjení citu pro materiál i krásu. Hlavním přínosem je aktivní trávení volného času tvořivou prací, která prohlubuje kladný vztah k výtvarnému umění a zároveň přináší oblíbený způsob relaxace. Během školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou průběžně vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  2800 Kč
Cena za pol.:      1500 / 1500 Kč
PO 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)

Lektoři

Podobné

Kurz šití na stroji pro děti (pá)
Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
Plastikoví modeláři (po)
ZŠ LN - Tvorba bižuterie
ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek
ZŠ Chmelnice - Keramika 2 / středa
Keramika (čt 14.30)
Ateliér prostorové tvorby (út 1)
Výtvarný ateliér (pá 2)
Keramika (po 16.30)