DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Malí kutilové (st) (6 - 10 let)

OBSAZENO !!! Dřevěné hračky, krabičky, drobný nábytek i věci nevšední vyrábějí děti v našem kroužku Malí kutilové. Všechny výrobky zůstávají dětem, aby se z nich mohly radovat i doma. Děti ve věku 6-11 let pracují samostatně pod vedením lektora, který jim je neustále k dispozici, pomáhá, radí, vysvětluje... Kromě zábavy a radosti z výrobků je kroužek zaměřen na rozvoj manuální zručnosti, které je dosahováno využíváním různých materiálů a vhodného nářadí pro danou činnost.
Vybavení:  Vlastní pracovní oblečení

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  3000 Kč
Cena za pol.:      1600 / 1600 Kč
Cena zahrnuje: Pomůcky, materiál
ST 14:00-15:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Ateliér prostorové tvorby (pá 1)
Knoflík - dětský kroužek šití a tvoření
Plastikoví modeláři (po)
Kresba, malba, grafika - děti obsazen
ZŠ Chmelnice - Keramika 4 / čtvrtek
Výtvarný ateliér 2 /středa / obs.
Modelářská přípravka (út)
ZŠ Chvaly - Keramika 1
Výtvarné tvoření
Keramika (st 14.30)