DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Cvičení pro ženy (15 - 99 let)

Pohybová aktivita zahrnuje posilovací, protahovací, zdravotní a kondiční cvičení. Hodina začíná zahřátím organismu a procvičením, propracované posilování s využitím zdravotního cvičení, strečink a systematické protažení a uvolnění, cvičení s pomůckami
Vybavení:  Sportovní oblečení

Ceny a termíny

PO 19:30-20:30


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Šachy - dospělí
Softball - juniorky a ženy
Kruhový trénink v rytmu aerobiku
Florbal pro příchozí
Historický šerm
Klub AMC Scale
Šerm - histor. sebeobrana (dospělí)
Softball - muži
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Starý psi