DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Lezení (10 - 16 let)

Základy lezení, výuka vázání různých druhů uzlů, jištění ve stěně, zdolávání různě těžkých lezeckých cest podle věku, zdatnosti, šikovnosti a trénovanosti. Vyzkoušení lezení v přírodních podmínkách i na umělých stěnách. Klíčové kompetence: Posouzení vlastních fyz. i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti. Schopnost reálného posouzení vlastních fyz. i duševních vlastností. Adekvátní reakce na odlišné názory, spolupráce s ostatními, přijetí vlastní role. Schopnost respektovat různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Znalost vlastních práv a povinností, pochopení významu práce pro život člověka, vytváření si pozitivních postojů k práci a jejím výsledkům, vytváření si pracovních návyků.
Vybavení:  Sportovní oblečení

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  3500 Kč
Cena za pol.:      1900 / 1900 Kč
PO 15:00-16:30
ČT 16:30-18:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Turistický oddíl - Tuláci
Vodácko-turistický oddíl - Tygři
Prahou křížem krážem - Vynálezy
Badminton
Vodácko-turistický oddíl - Vydry
Cesta na Olymp
ZŠ Chmelnice - Badminton / 2. stupeň /čt
Zastávka volný čas 2017 Karlínské nám.
ZŠ Chvaly - Šachy/začátečníci
Florbal - starší žáci A