DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Florbal - starší žáci A (11 - 14 let)

Všeobecná sportovní příprava, základy a rozvoj speciálních pohybových dovedností. Děti se učí ovládat hokejku a míček, různé herní činnosti a dovednosti, účastní se různých florbalových soutěží a turnajů podle aktuální výkonnosti a speciálních florbalových soustředění. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  Sportovní oblečení, obuv, florbalová hokejka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  4100 Kč
Cena za pol.:      2250 / 2250 Kč
PO 16:15-17:30
ÚT 17:00-19:00
ST 16:15-17:30
PÁ 15:45-17:00


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Atletika - žactvo
Vodácko-turistický oddíl - Regent
ZŠ Chvaly - Šachy/začátečníci
Aikido
ZŠ Chmelnice - Stolní tenis / od 4. tř.
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
ZŠ Chvaly - Jóga
Vodácko-turistický oddíl - Lvíčata
Florbal - starší žáci B
Atletika - mladší žactvo 2