DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Florbal - mladší žáci (9 - 12 let)

Všeobecná sportovní příprava, základy a rozvoj speciálních pohybových dovedností. Děti se učí ovládat hokejku a míček, různé herní činnosti a dovednosti, účastní se různých florbalových soutěží a turnajů podle aktuální výkonnosti a speciálních florbalových soustředění. Klíčové kompetence: Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti.
Vybavení:  Sportovní oblečení, obuv, florbalová hokejka

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok:  4100 Kč
Cena za pol.:      2250 / 2250 Kč
PO 15:00-16:15
ÚT 16:30-17:40
ČT 16:30-17:30
PÁ 15:00-16:15


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Podobné

Florbal - starší žáci B
Lezení a lanové aktivity 3 / obsazeno
ZŠ Chvaly - Šachy/pokročilí
Atletika
Stolní tenis
Historický šerm
Atletika - mladší žactvo 1
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Aikido
ZŠ Chvaly - Sportovní hry