DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
DDM hl. m. Prahy

Beachvolejbal (8 - 12 let)

Klíčové kompetence: Posouzení vlastních fyz. i duševních možností. Schopnost pochopení významu spolupráce, spolupodílení se na aktivitách kolektivu. Schopnost bezpečného použití nástrojů a vybavení, dodržování vymezených pravidel. Schopnost využívat získané dovednosti a zkušenosti. Schopnost respektovat různost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí. Znalost vlastních práv a povinností, pochopení významu práce pro život člověka, vytváření si pozitivních postojů k práci a jejím výsledkům, vytváření si pracovních návyků.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3000 Kč
Cena za pol.: 1650 / 1650 Kč
PÁ 14:15-15:15
PO 14:15-15:15


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři

Vojáček Michal

Podobné

Šerm - historická sebeobrana (školáci I)
Skateboarding - podzim / 2
Kendó (tělocvična ČVUT, Karlovo náměstí)
Lezení
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
Atletika - dorost
ZŠ LN - Sálová kopaná / starší
Aikido
Florbal - starší žákyně
Stolní tenis