DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Ateliér Kopretina (7 - 12 let)

Tvořivé činnosti, ruční výroba, různé techniky - práce s textilem, papírem, kovy, dřevem a dalším materiálem. Výroba dárků, šperků a doplňků novými i tradičními technikami. Těšit se holky mohou např. na malbu na sklo, hedvábí a textil, drátkování, smaltování, ketlování, pletení z pedigu, linoryt, vitráž, šití, vyšívání a další. Z každého kroužku si dítě odnáší vlastnoruční výrobek.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok:  2990 Kč
Cena za pol.:      1700 / 1700 Kč
ÚT 15:00-16:25


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Psa a kočky

Lektoři

Rottová Linda

Podobné

ZŠ Chmelnice - Kreativní dílna 2
Modelářská přípravka (út)
Špendlík (2. rok) - šití a tvoření
Výtvarně-řemeslná dílna I (ST)
ZŠ LN - Vaření/2.-5. tř. / obsazen
Převod ze školy do Stanice techniků
ZŠ Chmelnice - Keramika 5 / pátek
Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h
Keramika (st 14.30)
Keramika - starší děti 2 / středa