DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy
Login
DDM hl. m. Prahy

Pobočka


Věk


Zaměření

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - čt

Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě - rodič/prarodič při společné činnosti. Děti a rodiče ...
ST
ČT 17:00-18:30

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - st

OBSAZENO !!! Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě - rodič/prarodič při společné ...
ST
ST 16:00-17:30

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út I

Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě - rodič/prarodič při společné činnosti. Děti a rodiče ...
ST
ÚT 13:00-14:30

Dřevěná dílna (rodiče s dětmi) - út II

OBSAZENO !!! Hlavním posláním tohoto kroužku je posilování vzájemné vazby dítě-rodič/prarodič při společné činnosti. ...
ST
ÚT 17:00-18:30

Logohrátky II.- rodiče s dětmi

Cvičení rodičů a dětí s prvky logopedické průpravy a dramatické výchovy. Od zvuků a hlásek k říkankám a pohádkám. ...
ST
ST 11:00-11:45

Malíčci - děti s rodiči

Dopolední kroužek dětí v doprovodu rodičů, prarodičů - aktivní účast při programu. Pohybová a hudební průprava, ...
KK
ÚT 10:00-11:00

Pohybové hrátky 1 (rodiče s dětmi)

Cvičení, zpívání, říkadla, hrátky pro nejmenší děti. Využití nejrůznějších herních prvků a pomůcek. Programu se aktivně ...
KK
ST 09:30-10:15

Pohybové hrátky 2 (rodiče s dětmi)

Cvičení, zpívání, říkadla, hrátky pro nejmenší děti. Využití nejrůznějších herních prvků a pomůcek. Programu se aktivně ...
KK
ST 10:30-11:15

Prográmky pro rodiče s dětmi

V těchto kroužcích nabízíme dětem pestré pohybové aktivity, cvičení na rozvoj jemné a hrubé motoriky a pohybové kreace ...
ST
ÚT 10:30-11:15