DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

koordinátorka táborů, oddělení akcí

Šárka Horáková, Mgr.
222 333 821
horakovaddmpraha.cz

Šárka vystudovala učitelství výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy v Českých Budějovicích. Během studia vyučovala lekce kresby a malby pro žáky prvního stupně.
V Karlínském Spektru pracuje jako koordinátorka táborů, kterých se sama v minulých letech aktivně účastnila. Dále spolupracuje v oddělení akcí, kde uplatňuje svoje umělecké cítění. 
Ve volných chvílích zabezpečuje chod neziskové organizace Rael, jež se věnuje vzdělání předškolních dětí v Keni a kterou spolu s přáteli založila.

Můžete mě potkat také na:

Výtvarný ateliér – mládež 1

Kurz je zaměřen na osvojení si základů kresby, malby a grafiky. Účastníci se seznámí s klasickými tématy, jako je např. ...
KS
PO 17:00-18:30

Výtvarný ateliér - st. děti 1

Výtvarný ateliér je určen pro všechny starší děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se naučí ...
KS
PO 15:15-16:45

Výtvarný ateliér - ml. děti 1

Výtvarný ateliér pro mladší děti je určen pro všechny děti, které baví kreslit a malovat. Děti se postupně seznámí ...
KS
PO 14:00-15:00

Kresba, malba, grafika – dospělí 2

Kurz se zaměřuje na prohlubování vztahu k výtvarnému umění skrze vlastní tvůrčí zkušenost a je určen všem zájemcům od ...
KS
ST 18:00-21:00