DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Dětský pěvecký sbor KS (6 - 15 let)

DDM hl. m. Prahy, Karlínské Spektrum, otevírá nový kroužek dětského sborového zpěvu, Dětský pěvecký sbor Spektrum. Přihlásit se můžou děti ve věku 6-12 let (chlapci do mutace). Cílem je sestavit dětský sbor, který bude reprezentovat Karlínské Spektrum v rámci různých akcí během školního roku. V rámci kurzu je u dětí rozvíjena pěveká technika, která je adekvátní pro sborový zpěv a vedle toho budou rozvíjeny a prohlubovány znalosti z hudební teorie.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
PO 15:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
spektrumhudba@ddmpraha.cz, 222 333 815

Lektoři

Podobné

Parádní věda 2 – Stanice techniků
Kytara – děti – Hábl
Výtvarná a tvořivá dílna pro školáky
Jóga pro děti
Ukulele - děti - Sitar
Šerm-historická sebeobrana 2. 12-18 let
Klavír – Barbora Pirohovičová
LEGO Mechanika (st 17.00)
Elektronika pro pokročilé
Klavír – děti – Hořejš