DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

PC grafika (10 - 16 let)

Počítačová grafika je vhodná pro děti a mládež, kteří rádi pracují s počítačem, nejsou úplní začátečníci a jsou kreativní. Pracovat budeme s grafickými programy Adobe Illustrator a Adobe Photoshop, které jsou vhodné na autorské výtvarné sebevyjádření kreslením či malbou v kombinaci s další obsahovou kompozicí barev, textu.

Seznámíme se nejen s různými trendy v současném grafickém designu, typy fontů, ale i užitím grafiky v tisku. Také se budeme věnovat fotografiím a jejich počítačovému zpracování a úpravám. Natočíme krátký film, který se naučíme stříhat a post produkčně upravovat.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ČT 17:30-18:30


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
3D tisk (3. patro)
Petr Bittner, bittner@ddmpraha.cz

Lektoři

Kronďáková Gabriela

Podobné

Ornitologie pro starší
Chovatelství pro starší 2
Šerm – historická sebeobrana 1. (8–12 let)
Převádění ze škol 
Výtvarně-řemeslná dílna ČT II 
Výtvarný ateliér (út 1)
Modelářská kadetka (po)
LEGOrobotika 3
Chovatelství pro starší 1
Kroužek orientačního běhu 2020/21