DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Keramika – starší děti 1 (10 - 15 let)

Kurz je určen pro starší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny).
V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání.
Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.
Cílem je především rozvíjení jemné motoriky, tvůrčího myšlení, prostorového výtvarného vnímání s důrazem na originalitu a jedinečnost keramických výrobků.
V průběhu školního roku vytvoří děti sadu cca patnácti výrobků, které si odnášejí domů. Některé výrobky jsou vystavovány v prostorách Karlínského Spektra.


Vybavení:  x

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
PO 15:45-17:15


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Keramika (suterén)
Mgr. Dana Kostková, spektrumkeramika@ddmpraha.cz, 222 333 819

Lektoři

Kostková Dana

Podobné

Pastelka 1
Výtvarný ateliér – ml. děti 3
Výtvarný ateliér – ml. děti 2
Parádní věda 2 – Stanice techniků
Parádní věda 1 – Stanice techniků
Elektronika pro nejmenší (út)
Malý hudebník (st)
Modelářská kadetka (po)
Převádění ze škol 
Keramika – mladší děti 1