DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
DDM hl. m. Prahy

Chemie (12 - 18 let)

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější sloučeniny. Praktické provedení některých příprav látek a jejich vlastností.

Termín konání bude stanoven dle časových možností zájemců.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Chemie
prozde@seznam.cz

Lektoři

Procházka Zdenko
Procházka Zdenko
Procházka Zdenko

Podobné

Bioexperti
Zahradnický kroužek pro starší
Přípravka na Biologickou olympiádu
Paleontologie
Teraristika pro pokročilé
Kroužek orientačního běhu 2020/21
Keramika (čt 14.30)
Kynologie I.
Chovatelství s akvaristikou
Chovatelství pro starší 1