DDM hl. m. Prahy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Výzva č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha

DDM hl. m. Prahy se zapojilo do Výzvy č. 02_18_064 – Šablony II – pro hlavní město Praha, která je součástí zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt jsme zahájili 1. 9. 2019 a bude trvat do konce příštího roku.
Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení například o školního asistenta.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Přijímáme členy do nového DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Online přihlašování na víkendové ježdění

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Změna dne konání výtvarných kroužků pro předškoláky a školáky

  VÍCE INFORMACÍ