DDM hl. m. Prahy

chemie

Zdenko Procházka, Ing. CSc.
776781923
prozdeseznam.cz

Můžete mě potkat také na:

Chemie P1a

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP

Chemie P1b

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP

Chemie P2a

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP

Chemie P2b

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP

Chemie Z2

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější ...
SP

Chemie Z3

Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxiderivátů a ...
SP

Chemie Z1

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP

Chemie P1a

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP

Chemie P1b

Kvalitativní analytická chemie anorganických látek (kationty, anionty), kvantitativní analytická chemie anorganických ...
SP

Chemie P2a

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP

Chemie P2b

Praktické přípravy organických látek základními metodami (např. přípravy halogenderivátů: elektrofilní substituce, ...
SP

Chemie Z1

Základy obecné chemie, praktické provedení sedimentace, filtrace, centrifugace, krystalizace, destilace, sublimace a ...
SP

Chemie Z2

Základy anorganické chemie, vodík, kyslík, nekovy, kovy, přechodné kovy. Příprava, výroba, vlastnosti, nejdůležitější ...
SP

Chemie Z3

Základy organické chemie, přípravy uhlovodíků, přípravy halogenderivátů a jejich reakce, přípravy hydroxiderivátů a ...
SP

Kontaktní formulář
Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy

Karlínské nám. 7
186 00 Praha 8
222 333 888

Spojení

metro B/C – Florenc, metro B – Křižíkova
tramvaj 3, 8, 24 – Karlínské náměstí

Velká žlutá budova přímo za kostelem na Karlínském náměstí
otevírací doba: po–pá: 8:00–22:00, víkendy dle programu