DDM hl. m. Prahy
Centrum podpory nadání
Centrum podpory nadání
přihlášení (kroužky, tábory)

Odborné zájmové útvaryV DDM hl. m. Prahy mohou nadané děti navštěvovat celoročně velké množství odborných zájmových útvarů přírodovědného, technického i humanitního zaměření. Na výběru dětí se podílejí lektoři, kteří vyhledávají talentované děti v rámci konaných workshopů či interaktivních dílen a spolupracují se školami i s rodiči. Děti, které projevují zájem, jsou následně připravovány na odborné soutěže a olympiády, kde se pravidelně umisťují na předních pozicích. Odborný zájmový útvar je také díky vybaveným, moderním a specializovaným pracovištím kvalitně připravuje k přijetí (a studiu) na střední, střední odborné i vysoké školy.