DDM hl. m. Prahy

Výtvarný ateliér 1 / úterý 1,5 h (6 - 12 let)

Výtvarný ateliér je určen pro všechny děti, které mají zájem o výtvarný projev a výtvarné umění. Děti se zde naučí různé výtvarné techniky jako je kresba, malba, prostorová tvorba a grafika. Inspirací jsou pro nás dějiny výtvarné kultury i současné umění. Snažíme se dětem přiblížit i experimentální a netradiční tvorbu, která se odlišuje od zažitých a konvenčních přístupů. Naším cílem je podpořit pozitivní zážitek z tvorby, smyslovou fixaci nových dovedností a rozvoj zájmu o umění. Důraz je kladen na vytvoření přátelského kolektivu s příjemnou tvůrčí atmosférou. V našem Výtvarném ateliéru mohou děti smysluplně trávit volný čas a nerušeně se ponořit do světa své fantazie.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
Cena zahrnuje:  16 lekcí na pololetí.
ÚT 14:15-15:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Výtvarný atelier (3. patro)
MgA. Veronika Radová, spektrumvytvarka@ddmpraha.cz, 222 333 812

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice – Keramika 2
Výtvarný ateliér 2 / středa
Výtvarný ateliér – příprava na SŠ, VŠ 1
Keramika a objektová tvorba / středa
Cestička – dětský divadelní kroužek
ZŠ Chmelnice -– Keramika 5 / pátek
Výtvarně-řemeslná dílna II 
Ateliér textilní tvorby I
Výtvarně-řemeslná dílna II 
Kroužek šití