DDM hl. m. Prahy

Zpívánky pro předškoláky (3 - 6 let)

Zpívánky pro předškoláky jsou zábavným kroužkem, který doplňuje hudební výchovu v mateřských školkách. Děti získají nové znalosti a dovednosti v přátelské atmosféře podle moderních trendů výuky dětí.
Spolu s kytarovým doprovodem pedagoga se děti naučí řadu populárních i lidových písní. Na hodinách rozvinou vlastní práci s hlasem a rytmizaci ve spolupráci s lektorem a skupinou vrstevníků. Součástí náplně kroužku je také hra na Orffovy a další perkusní nástroje. Děti tak budou moci přirozeně rozvíjet svůj hudební cit a vnímání rytmu, které je důležité např. i při výuce na další hudební nástroje.
Kroužek probíhá jednou týdně, v pátek ve 12:45-13:45 a délka výuky je 60 minut.
Jan Hábl se ke kytaře aktivně dostal v 19 letech a to v době, kdy skončil s vrcholovým sportem.
Už dávno před tím ale věděl, že jednou by chtěl hrát na hudební nástroj, jelikož měl hudbu rád a byla mu něčím blízká, ale nebyl na ní čas ani správná doba. To se ale změnilo. Od jeho 19 let se stala kytara jeho součástí a je jí dodnes.
Mimo kapelu, kde působil 8 let jako zpěvák a kytarysta, měl možnost zkusit nejrůznější žánry s různými muzikanty (pop, klasika, jazz). Díky tomu získal spoustu zkušeností a nových poznatků, které využívá v rámci výuky až do teď.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1200 / 1200 Kč
PÁ 12:45-13:45


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Hudebna 1 (3. patro)

Lektoři