DDM hl. m. Prahy

Klavír - dospělí 3 / obsazen (18 - 99 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
Delgermurun Ragchaa pochází z Mongolska. Vystudovala obor klavír na konzervatoři v Pardubicích a poté se zaměstnala na Státní Hudebně-taneční Akademii v Ulánbátaru. Na akademii působila 11 let jako koncertní mistr, korepetitor a pedagog povinného klavíru. V letech 2006 - 2011 se vzdělávala na Union Bible Theological College, kde studovala teologii. Od roku 2015 se přestěhovala do České republika, kde soukromě vyučuje klavírní hru. K její přednostem patří pracovitost, spolehlivost a schopnost zábavně učit děti jak klavírní hru tak hudební nauku.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 7800 Kč
Cena za pol.: 4000 / 4000 Kč
PÁ 13:00-20:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Salónek (1. patro)

Lektoři