DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2 (14 - 25 let)

Příprava k talentovým zkouškám zahrnuje spontánní výtvarnou činnost s ohledem na individualitu (techniky tradiční i netradiční), výtvarné etudy vycházející ze zkoušek a požadavků konkrétní školy, všeobecný kulturní přehled, konzultace. Klíčové kompetence: Schopnost spolupráce ve skupině, respekt k mínění druhých, schopnost obhajovat vlastní názory, rozpoznat problém, hledat a nacházet řešení, zdůvodňovat a hodnotit. Dovednost pracovat s informacemi a přistupovat k činnosti tvůrčím způsobem. Schopnost vyvíjet vlastní iniciativu, přemýšlet a učit se, dávat věci do souvislostí.

Ceny a termíny

Cena za pol.: 5000 / 2700 Kč
PÁ 17:00-20:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Výtvarný ateliér (út 2)
Ateliér prostorové tvorby (pá 2)
Kurz šití na stroji pro děti (po)
Kresba, malba, grafika 2 – dospělí / středa
ZŠ Chvaly - Výtvarník
Keramika – dospělí 2 / středa
Keramika - dospělí / modelování 3/ út
Sochařství a prostorová tvorba – děti
Keramika - dospělí 3 / středa dopoledne
ZŠ Chvaly - Doveda 2