DDM hl. m. Prahy

Ateliér textilní tvorby I (6 - 10 let)

Obsahem kurzu je vedení dětí k aktivnímu zkoumání textilní tvorby. Budou inspirovány k hledání nápadů a jejich individuálnímu vyjádření různými výtvarnými prostředky, osobně prozkoumají barvy, textilní materiály, typy oděvů, střihů a oděvních doplňků. Budou motivováni k hledání inspiračních zdrojů, k vytváření deníků, sbírek a individuálnímu vyjádření svých kreativních nápadů pomocí kresby, malby, textilní koláže a prostorové tvorby. Součástí kurzů je samozřejmě také vyrábění módních doplňků, jako jsou šperky, části oděvů, tašky, nebo třeba masky.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 3200 Kč
Cena za pol.: 1700 / 1700 Kč
ÚT 15:00-16:30


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
CPD Modrá vlaštovka (přízemí)

Lektoři

Podobné

Sochařství a prostorová tvorba – děti
Keramika - dospělí / modelování 2 /čt
ZŠ Chvaly - Keramika 1
ZŠ Chmelnice - Kreativní dílna 2
Keramika – dospělí 1 / pondělí
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 1
Kurz šití na stroji pro dospělé (čt)
ZŠ Chvaly - Keramika 2
ZŠ Chvaly - Doveda 2
Výtvarný ateliér - příprava na SŠ, VŠ 2