DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

Přípravka sportovní I - MŠ Čínská (4 - 6 let)

Sportovně-pohybový kroužek pro děti z MŠ Čínská. * Sportovně-pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností. * Rozvoj základních pohybových dovedností - chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů. * Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce). * V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.
Vybavení:  Sportovní oděv, pití

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1600 Kč
Cena za pol.: 900 / 900 Kč
ST 15:00-15:45


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6

Lektoři

Podobné

Pohybový slabikář - gepardi
Pohybový slabikář - černí panteři
Bruslení 3 – úterý
Pohybový slabikář - antilopy
Aikido
Pohybový slabikář - tygříci
Míč. hry pro nejmenší / Kollárova
Oddíl Pulci
Přípravka sportovní II - MŠ Čínská
Sporťáček A – sokolovna Klamovka, 15.30