DDM hl. m. Prahy

Muzikál (6 - 12 let)

Muzikálový kroužek nabízí svým účastníkům tři zasádní prvky. Tanec, herectví a zpěv. Cílem kroužku je bavit se a rozvíjet umělecké vlohy, které se dají objevit v každém z nás. Všechny složky muzikálu – tedy tanec, herectví a zpěv jsou u každého účastníka rozvíjeny dle jeho individuálních možností. V tanci se děti mohou těšit na velkou škálu stylů jako například klasický tanec (balet), moderní styly (hip-hop, street dance) a jazzový tanec. Herectví se budou věnovat zejména formou zábavných scének a her, které jsou základem pro odbourávání strachu z veřejného vystupování a rozvíjí hercovu fantazii a představivost. Ve zpěvu budou mít děti možnost pracovat jak sólově, tak i ve skupině. Své nově nabyté dovednosti pak budou mít děti možnost předvést při společném vystoupení pro rodiče. Na spousty mladých talentovaných žáků ve věku 6–12 let se těší lektorka Dominika Horáková.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2400 Kč
Cena za pol.: 1300 / 1300 Kč
ÚT 15:30-17:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Divadelní sál (1. patro)

Lektoři