DDM hl. m. Prahy

Klavír – děti 1 (6 - 18 let)

Kroužek klavír je určen dětem i dospělým, začátečníkům i pokročilým, kteří mají zájem o klavírní hru.
Kurz je veden odborníky, kteří mají zkušenosti s výukou dětí i dospělých. V rámci výuky jsou žákům předávány informace z oblasti klavírní hry a hudební teorie. Současně jsou rozvíjeny jak hudební tak obecné znalosti a žáci jsou vedení k samostatné práci.
Zaručujeme vám vstřícný přístup pedagogů, kteří pracují podle moderní klavírní pedagogiky, a proto je hlavní prioritou individuální přístup a potřeby daného žáka.
MgA. Vladimír Kopáčik začal svá hudební studia již jako pětiletý hrou na klavír. Na Konzervatoři v Bratislavě studoval hru na varhany a sborové dirigování. Studium zahrnovalo mj. také hru na klavír, zpěv, varhanní improvizaci. V roce 2010 nastoupil na studium varhanní hry na Akademii múzických umění v Praze do třídy MgA. Pavla Černého a později do třídy doc. Jaroslava Tůmy, které ukončil v roce 2015.
Po dobu studií koncertoval na Slovensku, v České republice i v zahraničí (Německo, Srbsko, Lucembursko, USA, aj.)
V akademickém roce 2013/2014 absolvoval stáž studia varhan na Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (Německo).
Kromě koncertní a liturgické varhanní praxe se věnuje i klavírní hře a výuce. Momentálně působí jako koordinátor hudebního oddělení v Karlínském Spektru, klavírní pedagog a vedoucí pěveckého Sboru Spektrum. Dál vyučuje varhany na ZUŠ Šimáčkova, působí jako korepetitor DPS Radost Praha a jako varhaník spolupracuje s orchestrem Národního divadla v Praze.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 5800 Kč
Cena za pol.: 3000 / 3000 Kč
PO 13:00-18:00
ÚT 13:00-16:00


Adresa a kontakt

Karlínské Spektrum, Praha 8
Věž (3. patro)

Lektoři