DDM hl. m. Prahy
přihlášení (kroužky, tábory)

ZŠ LN - Keramika / 1. tř. / po (5 - 7 let)

Kurz je určen pro mladší školní děti, které baví práce s keramickou hlínou a dalšími materiály (papír, textil, přírodniny). V těchto kurzech keramiky se naučí základním znalostem a řemeslným dovednostem při tvarování hlíny, jejím dekorování, vytváření různých kachlů, plastik a nádob. Součástí výuky jsou i práce spojené s povrchovou úpravou za použití engob, barvítek, glazur až po techniky reliéfu a zatírání. Inspirací pro tematické náměty je zejména příroda a život kolem nás.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2900 Kč
Cena za pol.: 1550 / 1550 Kč
PO 13:45-15:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8

Lektoři

Podobné

ZŠ Chmelnice - Keramika 3 / čtvrtek
Ateliér prostorové tvorby (út 1)
Pastelka 2 / středa
Kresba, malba, grafika – děti
Výtvarný ateliér 3 / čtvrtek
ZŠ LN – Vaření / 2.–5. tř.
Keramika - mladší děti 1 / pondělí
MHD modeláři
Malí kutilové (st)
Keramika (po 16.30)