DDM hl. m. Prahy

ZŠ LN - Sálová kopaná / mladší (5 - 8 let)

Sálová kopaná neboli futsal je halová obdoba fotbalu. Kroužek se zaměřuje především na osvojení si správných pravidel hry, hledání vhodné taktiky a budování týmové spolupráce. Lektor upřednostňuje tzv. řízenou hru, kdy se účastníci učí základní principy futsalu uprostřed hry a na konkrétních situacích jsou jim vysvětlovány herní systémy, kombinace a taktiky. V rámci tréninku se dále zaměřují na techniku přihrávek, jejich zpracování a střelbu, nacvičování hry v útoku i obraně aj. Hráči jsou vedeni ke schopnosti koncentrovat se s cílem získat přehled na hřišti a k předvídavosti, která vede k správnému odhadu dalšího vývoje hry. Věnují se nácviku domluvených signálů týmu, které matou obranu soupeře v souladu s pravidly fair play. Cílem kroužku je podporovat aktivní sportování, rozvíjet fyzickou zdatnost, taktické myšlení, myšlení ve variantách a sdílet týmovou radost ze hry.

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 1300 Kč
Cena za pol.: 750 / 750 Kč
ČT 15:30-16:15


Adresa a kontakt

ZŠ Lyčkovo náměstí, Praha 8

Lektoři

Podobné

Šerm - historická sebeobrana (školáci I)
Baseball - mladší kadeti
ZŠ Chmelnice - Stolní tenis / od 4. tř.
ZŠ Chvaly - Aikido/sebeobrana
ZŠ P. Strozziho - Florbal / přípravka
Badminton I.
Baseball - starší kadeti
Převod ze školy do Stanice techniků
Historický šerm / volná místa
Vodácko-turistický oddíl - Vydry