DDM hl. m. Prahy

Pohybový slabikář - tygříci (3 - 6 let)

Pojď si hrát, pojď sportovat. Herní formou rozvíjíme pohybový aparát vašeho dítěte. Ukážeme mu, jak pohyb prožít s radostí a každý se může stát vítězem. Děti se seznámí s různými hrami, soutěžemi, naučí se překonávat opičí dráhy. Klíčové kompetence: Schopnost zkoumat, objevovat a získávat pozitivní vztah k novým věcem, poznatkům, dovednostem. Uvědomění si nesrovnalostí a hledání jejich příčin. Schopnost porozumění pokynům, sdělení vlastních myšlenek. Poznávání a posouzení fyz. a duševní možnosti vlastních i u ostatních. Schopnost pracovat samostatně i v kolektivu, schopnost spolupracovat a chovat se zodpovědně.
Vybavení:  Sportovní oblečení a obuv

Ceny a termíny

Přihlásit se
Cena za šk. rok: 2200 Kč
Cena za pol.: 1250 / 1250 Kč
PO 13:45-14:45


Adresa a kontakt

Stadion mládeže, Praha 6

Lektoři